yh_620x320 Flera av våra utbildningar är öppna för sen anmälan | Nyheter

Flera av våra utbildningar är öppna för sen anmälan, både inom högskola och yrkeshögskola. Tänk på att ansökan skiljer sig åt mellan de olika utbildningsformerna. Till högskolan ansöker du via antagning.se och till yrkeshögskolan via yh-antagning.se. Mer information hittar du under respektive utbildning. 

Med sen anmälan menas att du antas i mån av plats och inkomna, behöriga, ansökningar behandlas löpande.

Utbildningar öppna för sen anmälan

Högskola

Butikschefsprogrammet

Förskollärarutbildningen

Grundlärare med inriktning mot arbete i föreskoleklass och grundskolan årskurs 1–3

Yrkeshögskola

Mätningstekniker

VVS-ingenjör

Drifttekniker – biogas och vattenrening

Energitekniker med inriktning vindkraft

Solenergiprojektör med specialisering solceller

Elkonstruktör

Komposittekniker

Logistiker