Flera av våra utbildningar är öppna för sen anmälan, både inom högskola och yrkeshögskola. Tänk på att ansökan skiljer sig åt mellan de olika utbildningsformerna. Till högskolan ansöker du via antagning.se och till yrkeshögskolan via yh-antagning.se. Mer information hittar du under respektive utbildning. 

Med sen anmälan menas att du antas i mån av plats och inkomna, behöriga, ansökningar behandlas löpande.

Utbildningar öppna för sen anmälan

HÖGSKOLA

Förskollärarutbildning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

YRKESHÖGSKOLA

Energitekniker med specialisering vindkraft

Logistiker

Komposittekniker

Drifttekniker – biogas och vattenrening