hu_620x320 Ett antal av våra utbildningar är öppna för sen anmälan | Nyheter

Tisdag den 18 april var sista dag för ansökan till högskole- och yrkeshögskoleutbildningar på Campus Varberg men det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar. 

Ett antal yrkeshögskoleutbildningar är öppna för sen anmälan. Med sen anmälan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.

Utbildningar öppna för sen anmälan

Yrkeshögskoleutbildningar

Komposittekniker

Mätningstekniker