Campus Varberg är en mäklare, mötesplats och motor för kunskap. Genom Efterfrågad utbildning verkar Campus Varberg för att möta omvärldens kompetensförsörjningsbehov och genom Efterfrågad utveckling för att möta de utvecklingsbehov som finns.

Satsningen Efterfrågad forskning verkar för att öka forskningens närvaro i de utbildningar och projekt som erbjuds och bedrivs vid Campus Varberg. Genom finansiering från Sparbanksstiftelsen i Varberg har Campus Varberg möjlighet att utlysa fyra till sex (4–6) stipendier, om maximalt 450 000 kronor vardera, för att genomföra forskning inom de ämnesdiscipliner och projekt som finns representerade vid Campus Varberg.

Vem kan ansöka?

Stipendierna utlyses ett år i taget och riktar sig till samverkansparter till Campus Varberg som bedriver utbildning eller deltar i projekt inom ramen för Campus Varbergs verksamhet. Såväl doktorander, disputerade och forskarutbildade motsvarande lägst filosofie licentiat välkomnas att söka.

 

Läs mer om efterfrågad forskning och hur du söker stipendie för ditt forskningsprojekt

 

spsvbg stod