Den 28 maj var det dags för den 9:e stipendieutdelningen på Campus Varberg! Genom Sparbanksstiftelsen Varberg delas 200 00 kronor ut till förtjänstfulla studenter.

I år har 37 studenter sökt stipendium och 25 studenter har valts ut att få ta del av stipendiesumman. Stipendiehögtiden med lite mingel och efter ett varmt välkomnande av Christina Clason var det Ulric Björcks, chef vid Campus Varberg, tur att gratulera studenterna.

Därefter berättade stipendiaterna själva om vad pengarna inneburit och möjliggjort för dem, Ida Andersson och Emma Larsson från energiekonomprogrammet berättade om sin studie- och utbytesresa i Tyskland. Karolin Andersson, som läser till förskollärare och lärare i förskoleklass, har varit utbytesstudent men även praktiserat på förskola i Lissabon och delade nu med sig av sina erfarenheter. Sjuksköterskestudenterna Johanna Johansson, Karin Mellberg och Julia Nord visade bilder och berättade om sina fem veckors praktik på Ilembula Lutheran hospital i Tanzania. Slutligen gav Magnus Beischer, som är förskollärarstudent med stort intresse för språk och musik, exempel från den musiksaga han bland annat har framfört för barn på Komedianten – kulturhuset i Varberg.

Innan det var dags att uppvakta studenterna med en blomma samt ett diplom med motivering till varför stipendiet beviljats gav Anders Olsson från Sparbanksstiftelsen Varberg en bakgrund och bild av hur Sparbanksstiftelsen Varberg vuxit fram.

130528

Beviljade stipendier 2013

Praktik på sjukhus i Tanzania
Johanna Johansson, Karin Mellberg, Julia Nord, Linda Berntsson, Lisa Claësson.

Studier och praktik i Lissabon, Portugal
Karolin Andersson.

Förskolan – Jämförelse mellan USA och Sverige (examensarbete)
Emma Larsson, Michaela Svederberg.

Studie- och utbytesresa till Tyskland
Ida Andersson, Emma Larsson.

From another point of view, LIA-praktik i London 
Specioza Namusoke.

Studieresa till Shanghai, Kina
Sara Thorsson.

Studier vid Central Queensland University, Australien 
Moa Berglund.

Studier vid Tecnológico de Monterrey, Mexico
Amanda Hallin, Lisa Ylitalo. 

Utlandsstudier Santa Monica College, USA 
Amanda Jarl, Line Pålsson.

Utlandstudier Universidad de Huelva, Spanien
Linnéa Karlsson, Petra Nilsson.

Verksamhetsförlagd utbildning/praktik i Indien
Camilla Nilsson, Denise Borgh.

Studiebesök i Danmark för insamlande av material till examensarbete
Martina Johnzon, Caroline Krönander.

Praktik på Stockholmsmässan 
Fanny Lundborg.

Språkstimulerande barnföreställningar 
Magnus Beischer.