Handledarutbildning

Kursen belyser frågor kring pedagogisk grundsyn, barn- och kunskapssyn, demokrati samt estetiska lärprocesser. Studenterna ges möjlighet att utifrån utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen, diskutera och reflektera frågor rörande inre och yttre miljö, processfokuserat arbetssätt, pedagogisk dokumentation samt reflektion med utgångspunkt från Reggio Emilia-filosofin.

Beskrivning

Fokus vilar på diskussioner och föreläsningar där samband mellan teori och praktik i en Reggio Emilia-inspirerad förskola, synliggörs och problematiseras. I kursen behandlas förskollärares respektive förskolechefers ansvar för att förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas och att lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande. Kursen belyser också relationen mellan förskollärares respektive arbetslagets ansvar samt förskolechefens roll i förhållande till denna ansvarsfördelning.

Fakta

Antal högskolepoäng: 15.

Studietakt: Kvartsfart.

Utbildningsstart: 14 september 2017.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt dokumenterad erfarenhet från arbete som chef eller rektor på förskola/skola.

Språk:  Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Antal platser: 30.

Ansökan: Sista dag för ansökan är den 18 april.

Mer information: www.hb.se

Kontakt

Susanne Fogelkvist
Studievägledare, Högskolan i Borås
033-435 43 31
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås