Campus Varberg vidgar nu de rent fysiska, och förhoppningsvis också de mentala gränserna för innovation och utveckling. Bland våra studenter, men också för externa organisationer genom ett flexibelt rum för utvecklingsprojekt

Det är sällan brist på idéer. Svårigheten ligger i att förverkliga dem. Hur driver man innovationsprocesser framåt? Hur skapar man en flexibel mötesplats, som stimulerar idé- och kunskapsutbyte, nya dialoger och dessutom konkreta resultat?

Svaret kanske ligger i begreppet C-Lab, som betyder Campus Laboratorium. I det gamla tullhuset vid hamnen håller nu ca 200 kvm råvind på att förädlas med känslig hand till något nytt. Här ska våra studenter kunna jobba med sina egna projekt, men också uppdragsprojekt.

I ett laboratorium testar man hypoteser. I C-Lab testar man att förverkliga idéer genom prototyparbete, visualisering, simulering. Man konkretiserar och utvärderar.

Här finns även plats för en studentdriven verksamhet, där företag ”hyr in sig”, där projektidéer granskas och utmanas och där våra studenter kan gå in som processledare.

Dörrarna öppnas i maj 2016.