Socialpedagogiskt program
Socialpedagogiskt program

Att kunna möta människor i olika livssituationer och förstå de svårigheter som uppstår i samband med social utsatthet, funktionshinder och andra beroendeskapande livsvillkor kräver att du har professionell kompetens. Utbildningen ger dig förutsättningar och kunskap om den socialpolitiska utvecklingen, människans utveckling och faktorer som påverkar samspelet mellan människa och samhälle.

 Ingen utbildningsstart 2018

Beskrivning

I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och projektorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Arbetsformerna ger dig möjlighet att utveckla ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, ökad självkännedom, personlig utveckling samt respekt och öppenhet för andra människors livssituation och livsval. Utbildningens huvudsakliga områden är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser även kurser med inriktning mot pedagogik, sociologi och socialpsykologi samt en termins studier i det sociala arbetets juridik.

Arbetsintegrerat lärande – AIL

AIL möter du under utbildningen genom möten med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagdutbildning (VFU). Under VFU:n har du uppgifter, som syftar till att problematisera, reflektera och analysera situationer i arbetet, samt att beskriva och kritiskt granska verksamheten.

Möjligheter till utlandsstudier

Högskolan Väst har ett utvecklat samarbete med flera lärosäten både inom och utom Europa och kan därför erbjuda goda möjligheter att förlägga den verksamhetsförlagda utbildningen och delar av de teoretiska studierna utomlands.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden är god och kompetens i socialt arbete efterfrågas inom såväl offentlig, privat som kooperativ och ideell sektor. Du möter socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom fältinriktat arbete eller som socialpedagog inom skolan. Du kan arbeta med socialt stöd för människor med utvecklingsstörning eller psykiskt funktionshindrade. Du kan också arbeta med äldre, eller med människor med beroendeproblematik samt inom kriminalvården.

Fakta

Antal högskolepoäng: 180.

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: Ingen start 2016.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik.

Ansökan: Ingen antagning 2016.

Mer information: www.hv.se

Kontakt

Martina Bengtsson
Utbildningssamordnare, Campus Varberg
0340-69 74 35
0729-73 36 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anna Henriksen
Programansvarig, Högskolan Väst
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Getzy Gunnarsson
Studievägledare, Högskolan Väst
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Högskolan Väst.

Högskolan Väst