Grundlararutb-inrk.-arbete-fritidshem_ingress Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem | Högskoleprogram | Studera
grundlararutb_940x440 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem | Högskoleprogram | Studera

Vill du bli en aktiv lärare som erbjuder elever en meningsfull fritid? Att vara grundlärare i fritidshem är ett spännande uppdrag där elevers behov och intresse står i fokus och lärandet ses som socialt, intresseinriktat och informellt.

Beskrivning

Grundlärare i fritidshem samarbetar med skolan genom att komplettera skoldagen så att alla elever, även de som inte deltar i fritidshemsverksamhet, får ta del av fritidspedagogik. Studier inom det fritidspedagogiska området innehåller ämnesområden som kommunikation, socialisation, värdegrundsarbete, sociala relationer, ledarskap, lärande och lek. Detta är viktiga kunskapsområden som bearbetas genom estetiska uttryckssätt så som bild, drama, rörelse, musik samt hälsa och utomhuspedagogik. Medie- och informationskunnighet är viktigt för de lärare som ska arbeta med elevernas fria tid för att förstå barnens socialisationsstrategier i den egna kulturen. I utbildningen ingår också kunskap om naturvetenskap och teknik, matematik, läs- och skrivutveckling, allt utifrån ett lärandeperspektiv som utgår från fritidshemmet.

INNEHÅLL I UTBILDNINGEN

Under en termin väljer du ett praktiskt-estetiskt ämne som du blir behörig at undervisa i inom årskurserna 1 till 6. Valbara ämnen är bild, musik, idrott och hälsa.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språlutveckling. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla din egen skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet att åka på en utbytestermin eller göra utlandsstudier i ett annat land.

UTBILDNING DIPLOMERAD INOM HÅLLBAR UTVECKLING

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildningb innehåller en kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment.

Fakta

Antal högskolepoäng: 180.

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: Höstterminen 2020.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Alternativt Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Examen: Filosofie kandidatexamen, Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Antal platser: 48

Urval: 1/3 av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg, 1/3 genom högskoleprov och till resterande 1/3 av platserna sker alternativt urval av sökande som har pågående anställning i fritidshem. Rengordning till det alternativa urvalet baseras på den sökandes yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i fritidshem, som omfattar minst 36 månader på minst halvtid och max 120 mån.

Ansökan: Stängd för ansökan

Mer information: www.hb.se

Kontakt

Jonas Johansson
Programansvarig Högskolan i Borås
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås