Handledarutbildning

Kursen gör dig bekant med lärarutbildningens mål och innehåll såväl den högskoleförlagda som den verksamhetsförlagda delen. Du kommer även att utveckla och integrera din egen teoretiska och praktiska yrkesteori. Du får insikt i vad det innebär att vara VFU-lärare.

Beskrivning

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem för studenter under VFU samt de kompetenser som behövs för att utöva professionell handledning.

Kursen tar sin utgångspunkt i lärarutbildningarnas uppbyggnad och innehåll, i styrdokument samt i VFU-lärarens egen praktiska verksamhet. Fokus vilar på hur VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem kan stödja studenten i utvecklande av en fördjupad lärarprofession där även etik och sekretess ingår.

Kursen kommer även att behandla aktuell praxisanknuten forskning inom området utbildningsvetenskap samt olika modeller för reflekterat skrivande.

Fakta

Antal högskolepoäng: 7,5.

Studietakt: Kvartsfart, eftermiddag/kväll.

Utbildningsstart: Vårterminen 2017.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Dessutom krävs förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen och 3 års yrkeslivserfarenhet som lärare eller fritidspedagog.

Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Antal platser: 30.

Ansökan: Sista dag för ansökan är den 15 oktober.

Mer information: www.hb.se

Kontakt

Martina Bengtsson
Utbildningssamordnare, Campus Varberg
0340-69 74 41
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Susanne Fogelkvist
Studievägledare, Högskolan i Borås
033-435 43 31
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningen ges i samverkan med Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås