Thomas Gustafsson, "Spanien – vad är det som händer?"

Thomas Gustafsson, "Spanien – vad är det som händer?"

Journalisten och författaren Thomas Gustafsson har under många år bott och arbetat i Spanien. Landet har utvecklats till ett globaliserat och demokratiskt samhälle med utrymme för flera nationaliteter och kulturer inom sina gränser. Men gamla motsättningar finns kvar. Hur kommer Spanien att utvecklas? Finns det risk att landet splittras? Och hur ska Spanien ta sig ur skuldkrisen? Vad händer om det inte lyckas? Varför drabbas Spanien alltid av så hög arbetslöshet vid lågkonjunktur? Och hur uppkom egentligen byggbubblan? Dessa och många fler frågor belyses.