Campus Varbergs utbildningsmässa

Campus Varbergs utbildningsmässa

Vad gör du till hösten? Campus Varbergs utbildningsmässa öppnar dörrarna till framtida möjligheter. Träffa universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolearrangörer och många andra. 


Välkomna till Campus Varbergs utbildningsmässa klockan 09.00–15.00 den 4 mars 2020. 

Utställare – Högskolor och universitet 
Studentföreningen WEST
Lunds tekniska högskola
Lunds universitet
Malmö universitet 
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Borås 
Kungliga teknikska högskolan
Högskolan i Skövde
Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet 
Naturvetenskapliga fakulteten GU 
Jönköping university 
Campus Varberg 
Kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Utställare –Yrkeshögskola, folkhögskola, vuxenutbildning 
Göteborgs tekniska collage 
Falkenbergs kommun yrkeshögskola
Yrkesakademin 
ME-skolan 
Räddningstjänsten Väst 
Yrkeshögskolan Kungsbacka 
Campus Varbergs yrkeshögskola
Hermods Vuxenutbildning
Polisen
Plushögskolan 
Munka Folkhögskola 
Valjeviken folkhögskola 
Löftadalens folkhögskola 

Utställare – Utlandsstudier och språkresor
GoXplore 
Blueberry Språkresor 
STUDIN – Study international
Kilroy 
Studie och karriärcentrum/Vuxenutbildningen i Varberg

 

Vid frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss via utbildningsmassa@campus.varberg.se.

 

Under dagen har du som besökare möjligheten att lyssna till föreläsningar med flera av utställarna. Föreläsningarna är frivilliga med ett begränsat antal platser.

FÖRELÄSNINGSPROGRAM SAL E218

10.00  Göteborgs Tekniska College

10.25  Blueberry Språkresor 

10.50  Campus Varberg

11.15  Göteborgs universitet

11.40  Högskolan i Borås

12.05  Löftadalens folkhögskola (musikinslag) 

12.45  Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

13.10  Lunds universitet

13.35  GoXplore

14.00  Lunds tekniska högskola


FÖRELÄSNINGSPROGRAM SAL E313

09.50  Yrkesakademin 

10.15  Kungliga tekniska högskolan 

10.40  Akademi Båstad yrkeshögskola 

11.05  Studin – Study International

11.30  Jönköping university 

           Lunch

13.50  Kilroy

14.15  Högskolan i Halmstad 

 

Campus & Co. ansvarar tillsammans med Campus Varberg för genomförandet av mässan. Campus & Co. är en studentdriven plattform som genomför evenemang och andra projekt som beställs av aktörer som behöver ideell eller kommersiell hjälp.Läs mer om Campus & Co.