Sommarakademi: Interdisciplinary urban dialogue

Anmälan krävs
Fredag 04 Augusti 2017 08.00
Slutar: Lördag 19 Augusti 2017 17.00

En sommarakademi om stadsutveckling, konst och kulturarv

Med utgångspunkt i Varbergs stadsutvecklingsprojekt kommer en grupp svenska och internationella studenter, lärare och yrkesversamma inom arkeologi, arkitektur, konst, kulturarv och stadsplanering samlas på Campus Varberg den 4–19 augusti.

Under residenset Art inside Out som genomfördes under tre veckor i maj 2016 fick flera konstnärer, arkitekter, kulturarbetare och forskare en första kontakt med Varberg. Staden som plats och olika möten mellan människor som uppstod gav idéer till uppföljning. Att organisera en sommarakademi på Campus Varberg var en av dessa. Akademin organiseras i år som ett pilotprojekt finansierat främst av Varbergs kommun i samarbete med bland andra Varbergs fästning, Chalmers universitet och Svenska institutet i Rom.

Lokalerna i Campus Varberg kommer att utgöra en bas för undervisningen. Flera aktiviteter kommer sedan att äga rum i stadsrummet i anslutning till de områden som är under utveckling. Genom att fokusera på det offentliga rummet kommer deltagarna arbeta både teoretiskt och konkret, i dialog med lokala aktörer och Varbergsbor, med hur nybyggda stadsområden kan knytas ihop med befintlig byggd och naturlig miljö och lokala kulturhistoria.

Evenemang

Sommarakademien kommer att erbjuda flera moment öppna för en intresserad allmän publik.

Öppna föreläsningar (engelska) den 5–9 augusti.

En två dagars vandring i staden och i dess omgivningar organiserad av den italienska arkitektgruppen Stalker den 11–12 eller 12–13 augusti.

Ett avslutande öppet hus med flera aktiviteter på området mellan Campus Varberg och Stena-terminalen den 18–19 augusti.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Undervisning av bland andra:

Henrik Boman (Svenska institutet i Rom) Arkeolog med lång erfarenhet av grävningar i Italien och Grekland, undervisning och forskning i klassisk arkeologi med särkilt fokus på den byggda miljön.

Barbro Frizell (Falkenberg) Arkeolog och professor i Antikens historia. Har arbetat många år med interdisciplinära forskningsprojekt tillsammans med arkitekter, byggnadsantikvarier och historiker i Sverige och Italien och Mellanöstern. Har undervisat i Antikens kultur och samhälle i Uppsala och Lund och är fd direktör för Svenska Institutet i Rom.

Colectivo Warehouse (Lissabon) En grupp arkitekter och konstnärer som arbetar med kollektiva byggnadsprocesser där arkitekter och boende skapar byggda miljöer tillsammans.

Giulia Fiocca (Rom) En av de aktiva medlemmarna i den italienska forskningsgruppen Stalker. Lång erfarenhet av arbete med medborgardialog i italienska städer. Organiserar olika kulturevenemang i relation till stadsutvecklingsprojekt.

Gustav Hellberg (Chung-Ang University, Sydkorea) Konstnär och professor i Bildkonst. Bor och arbetar i Berlin och i Sydkorea. Deltog i residenset Art inside out i Varberg 2016.

Marie Kraft (Svenska institutet i Rom och i Paris) Utbildad i arkitektur och urbana studier i Paris. Lång erfarenhet av att organisera internationellt kulturutbyte Har genomfört och koordinerat flera konstresidens i urban miljö. Var processledare för residenset Art inside out i Varberg 2016.

Peter Lang (Kungliga Konsthögskolan) Arkitekt och arkitekturhistoriker. Har undervisat och forskat i USA, Italien och Sverige om 1900-talets europeiska arkitekturhistoria samt hur konst kan interagera med stadsutveckling. Leder den internationella och interdisciplinära kursen R-lab i Arkitekturhistoria och teori inom ramen för Mejanarc.

Johannes Luchmun (Arkitektur, Chalmers universitet) Arbetar som praktiserande arkitekt och undervisar flera kurser i arkitektur på grund- och masternivå. Särskilt intresserad av olika stenmaterial och renoveringskonst.

Andreas Møller Nielsen (Arkitektur, Chalmers universitet) Arbetar som praktiserande arkitekt och undervisar flera kurser i arkitektur på grund- och masternivå. Erfarenhet av kollektiva byggnadsprocesser och socialt inkluderade stadsplanering.

Lorenzo Romito (Rom) Arkitekt och konstnär, grundare av den italienska gruppen Stalker. Särskilt intresserad av nya metoder för utforskning av stadsmiljöer och medborgardeltagande i stadsutvecklingsprocesser. Lång erfarenhet av internationella samarbeten och experimentell undervisning inom konst och arkitektur.