energiekonomprogrammet, Campus Varberg

Vill du vara med och påverka framtidens energiförsörjning? Vill du jobba med att göra den ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt hållbar? Då passar denna utbildning dig!

 Ingen utbildningsstart 2017

Beskrivning

Utvecklingen inom energiområdet har visat att det finns ett tydligt samband mellan energi och ekonomi. Tillgång eller brist på energi har stor betydelse för samhällets ekonomiska utveckling. På energimarknaden görs olika upphandlingar och val av olika energitillgångar. En effektiviserad användning av energin blir allt viktigare för att kunna överblicka kostnader och intäkter.  

Energiekonomprogrammet utbildar företagsekonomer med spetskompetens inom energi. Utbildningen får därigenom både bredd och djup genom integration av företagsekonomi med energi- och miljöområdet. Programmet erbjuder akademisk coachning och projektarbeten. Du får möjlighet att testa dina teoretiska kunskaper praktiskt genom bland annat olika analyser och projekt samt delta i aktiviteter inom branschnätverket EMC – Energi- och miljöcentrum. Utbildningen kan till viss del komma att bedrivas via telebild och/eller i Halmstad.

Arbetsområden

Programmets unika kombination av ämnesområdena ekonomi och energi ger dig möjlighet till arbeten inom både näringsliv och offentlig sektor. Några exempel på framtida yrkesroller är controller, projektledare, analytiker, energi- och miljöansvarig, sakkunnig, inköpare/upphandlare och affärsutvecklare. Kompetens i miljöfrågor blir också mer och mer attraktivt för bland annat privata företag där miljöarbetet får en alltmer central roll.

År 1

Marknadsföring, Mikroekonomi, Organisation och ledarskap, Energiteknik för ekonomer, Ekonomistyrning, Makroekonomi, Affärsredovisning, Miljökunskap.

År 2

Förnybar energi I, Ekonomisk statistik, Finansiering, Affärsplanering och utveckling, Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning, Miljöekonomi, Fjärrvärme.

År 3

Projektledning, Investeringsbedömning, Förnybar energi II, Effektiv energianvändning, Energisystemets styrmedel, Examensarbete.

Fakta

Antal högskolepoäng: 180.

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: Ingen start 2016.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Ma C och Sh A (områdesbehörighet 4), alternativt Ma 3b/3c, Sh 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Ansökan: Ingen antagning 2016.

Examen: Kandidatexamen i företagsekonomi

Mer information: www.hh.se

Kontakt

Martina Bengtsson
Utbildningssamordnare, Campus Varberg
0340-69 74 35
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

FILM

Utbildningen ges i samverkan med Högskolan i Halmstad.

hh