Sedan den 1 juni 2021 behöver utbildning inte längre ske på distans enligt regeringen. Därför har Campus Varberg planerat för en återgång till undervisning på plats för våra yrkeshögskoleutbildningar. För många av våra högskoleutbildningar kommer undervisningen fortsatt att ske på distans under läsperiod 1. Mer information om vad som gäller för just din utbildning får du från respektive högskola/universitet. 

Campus Varberg har stängt för allmänheten och har endast öppet för de studerande som har har behov av att vara på plats för att kunna genomföra sina studier.

Nu när vissa grupper återgår till undervisning på plats i våra lokaler är det viktigt att vi tänker på att hålla avstånd. Stor vikt läggs vid personalens och studenternas eget ansvarstagande. Håll gärna fast vid digitala grupparbeten och studiesammankomster för att undvika trängsel i våra lokaler.

Vi anpassar schemaläggningen av våra lokaler så att det ska vara möjligt att hålla avstånd och följa de nationella rekommendationerna. 

Campusbiblioteket är öppet enligt ordinarie öppettider 
Sedan i våras är biblioteket även Meröppet, genom Meröppet kan du som student besöka biblioteket utanför ordinarie öppettider. Tänk på att hålla avstånd och respektera de riktlinjer som gäller för biblioteket.

Tider för Meröppet och aktuell information om Campusbibliotekets service hittar du på www.varbergsbibliotek.se