För att bättre kunna hålla avstånd har vi bokat större salar än normalt. Vi har också anpassat schemat med olika start- och sluttider. 

I lokalerna finns asvtåndsmarkeringar och skyltning som uppmanar till att hålla avstånd och handsprit finns placerat på strategiska platser. 

Från och med måndag 21 september kommer studenter ha tillång till föreläsningssalarna. Detta för att undvika trängsel utanför salarna i väntan på att föreläsningen ska börja.

Vi kommer inte att ha ett gemensamt upprop i hörsalen vid terminsstart utan uppropen sker klassvis med några starter på förmiddagen och några starter på eftermiddagen.