Ulric Björck, Chef för Campus Varberg

Det går bra för Campus Varberg. Vi står till och med modell för många andra utbildningssatsningar, både nationellt och internationellt. Campus Varberg är en av landets ledande aktörer för yrkesinriktad utbildning. En omfattande projektverksamhet i Alexandersoninstitutet gör att fler studenter får möjlighet att komma i kontakt med framtidens näringsliv redan under utbildningstiden.

Uppslutningen från företag, organisationer och samarbetspartners är en förklaring till framgångarna. Det unika läget med närheten till havet och goda kommunikationer bidrar förstås också, liksom det faktum att vi har en av Sveriges mest moderna miljöer för högskolestudier och yrkesutbildning.

Campus Varberg är idag Hallands största yrkeshögskola och erbjuder efterfrågade utbildningar tillsammans med näringslivskontakter och ledande utbildningsarrangörer. Med hjälp av engagerade och kompetenta medarbetare ser vi till att du som student trivs och får en utbildning som behövs.

Tusentals studenter från Campus Varberg har blivit klara med sina utbildningar och det är glädjande att så många blir så starkt efterfrågade på arbetsmarknaden.

Välkommen du med!

Ulric Björck
Chef för Campus Varberg och Centrum för Livslångt Lärande i Varbergs kommun.