Den digitala revolutionen har inte stannat av. Den har bara börjat, trots att vi har hållit på med internet och webb ända sedan mitten av 90-talet. Det intressanta är att revolutionen byter skepnad hela tiden. Och det går fort.

Nu är det de mobila och sociala medierna som dominerar scenen. Det är då inte konstigt att behovet av digital kompetens är stort. Idag är en tydlig digital strategi ett måste för både näringslivet och den offentliga sektorn.

Det är konsumenterna, kunderna, människorna som driver på genom att de nya verktygen ger makt att förändra sina mönster och utveckla digitala beteende på egna villkor.

Vill man nå fram till sina målgrupper på rätt sätt, rätt plats och vid rätt tillfälle krävs det en helt annan dynamik, engagemang och snabbhet hos avsändarna.

Det är här de digitala kommunikatörerna kommer in.

För mig som hållit på med dessa utmaningar sedan början av 2000-talet känns det inspirerande att en utbildningar inom detta område kommer till.

Vi kommer att behöva många digitala kommunikatörer framöver, på olika nivåer. Både på byråsidan, i näringslivet och offentliga verksamheter.

Maria Sanchez
Digital strateg
Treativ Reklambyrå.