Det här är egentligen en gammal bransch, fast den tar sig helt nya uttryck idag. Förr var det kanske en hembygdsgård som blev lokalt besöksmål. Idag är det istället en genomarbetad upplevelse som vänder sig till både lokal och internationell publik. Denna utveckling har accelererat och kraven på planering, genomförande och marknadsföring ökar.

Lokalkännedom och känsla för sin destination, bra kontaktnät både inom näringsliv och offentlig sektor, marknadskännedom om trender och efterfrågan. Detta är viktiga grunder för framgångsrikt arbete med en destination. Men också förmågan att kunna koppla samman en akademisk disciplin som exempelvis forskare, arkeologer, konstvetare med näringsaktörer inom turismsektorn och även media och reklam. Tror det behövs mer korsbefruktning av yrkeskategorier och det är guld för en bra destinationsutveckling.

Jag tror att denna sektor kommer att ha ett stort behov av kompetent folk och att nya typer av jobb kommer att uppstå. Sektorn diversifieras i takt med att behoven ökar. Framför allt ska man satsa på detta för att man gillar det! Inom denna bransch finns världens roligaste jobb!

Det är bra att Campus Varberg skapar en hög nivå på denna utbildning. Viktigt.

Anja Praesto
Projektledare och marknadsförare
Västarvet