Studie- och yrkesvägledarutbildningen är ett uppskattat och sedan länge etablerat program, precis som yrket. Tyvärr finns det kvar en del förutfattade meningar, till exempel att man som vägledare främst förmedlar information om olika utbildningar.

Inget kunde vara mer fel. Detta är en utbildning som i högsta grad lever i samspel med den dynamiska utvecklingen i samhället, och den yrkeskompetens som man får efterfrågas allt bredare på arbetsmarknaden – inte minst inom den privata sektorn.  

Det gör att det finns flera karriärvägar och arenor att spela på, och att fokus ligger alltmer på att vägleda både unga och vuxna i den enorma flora av val som vi ställs inför i olika skeden av livet.  

Att vara vägledare handlar mycket om att hjälpa en person att själv komma till insikt om vad man vill, att välja bort eller välja till, att se påverkansmönster, att se möjligheter, att bryta nya vägar.  

Yrkesrollen är både viktigare och synligare idag och blir allt mer central efterhand som samhällsfrågor, arbetsfrågor och utbildningsfrågor växer samman i ett allt högre förändringstempo.  

Har man intresse av sådana problemställningar och dessutom tycker om att se och förstå samhället och människor så är detta ett fantastiskt yrkesval.

Mia Lindberg
Universitetsadjunkt
Studie- och yrkevägledarprogrammet, Malmö Högskola