Den svenska vården befinner sig i en intensiv förändring med plats för personlig utveckling på många plan. Inte minst för undersköterskor som vill jobba inom den slutna akutsjukvården, och som varit igång ett tag och skaffat sig erfarenhet av verkligheten.

Alltmer avancerad teknik, nya diagnosmetoder, nya mediciner, nya behandlingsformer är den ena sidan. Nya vårdstrukturer, ökad kostnadseffektivitet, kortare vårdtider och högre vårdkvalitet i ett samhälle med åldrande befolkning och större mångfald är den andra.

Detta gör att arbetsinnehållet blir mer kvalificerat i ett nära samspel med övriga yrkesgrupper i teamet och vårdorganisationen. Behovet av kompetensutveckling i en sådan arbetsmiljö är ständigt närvarande och förstärks ytterligare av stora pensionsavgångar och allmänt större rörlighet bland personal idag.

Utbildningen till specialistundersköterska inom akutsjukvården passar dig som trivs med din yrkesroll och vill utvecklas vidare. Efterfrågan på denna kompetens bedömer jag som mycket stor under överskådlig tid framöver.

Anna Skoglund Ackring
Avdelningschef, bemanningsenheten
Hallands sjukhus, Varberg