Jämfört med det ledande landet på området, Tyskland, så är Sverige bara i början av en marknadsutveckling. Men nu ser vi en starkare trend med i stort sett fördubbling av marknaden varje år de senaste fyra åren. 2014 installerades cirka 35 MW solcellseffekt i landet. 2016 kan det mycket väl bli 100 MW.

Sverige har i princip samma klimatmässiga förutsättningar när det gäller solcellsel som Tyskland, men vi har haft förhållandevis låga elpriser, vilket delvis har hållit tillbaka utbyggnaden.

Den tekniska utvecklingen har nu stabiliserat sig så tillvida att kvalitet, livslängd, verkningsgrad börjat harmoniseras, vilket gör att marknaden är enklare för investerare att överblicka. Däremot har vi fortfarande otidsenliga el- och skattelagar att brottas med i Sverige.

Framöver kommer därför fokus mer att glida över på frågor såsom dimensionering, optimering, byggregler, installation, entreprenader och service.

Här behövs det kompetens som hanterar helheten och inte enbart de tekniska detaljerna. En utbildning för solcellsprojektörer ser jag därför som en viktig del i branschens positiva utveckling de kommande åren.

Jan-Olof Dalenbäck
Professor i installationsteknik, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, 
Chalmers, Göteborg.