Lennart Karlsson

Det moderna svenska samhället har alltid tagit ansvar för individer som av en eller annan anledning har svårt med sin egen försörjning. Synen på passivt omhändertagande kontra egen aktiv insats går nu alltmer mot det senare.

Samtidigt har traditionella grupper som psykiskt eller fysiskt funktionshindrade nu fått sällskap av personer med olika typer av missbruk, ungdomar som inte klarar sig igenom skolan, många nya diagnoser typ ADHD och så vidare. Detta är en utveckling som verkar förstärkas framöver.

Vi som har varit med ett tag (jag har jobbat inom området i över trettio år) märker en tydlig ökning av antalet individer med stödbehov och en variationsrikedom som många gånger är svårfångad. Här ställs stora krav på både mellanmänsklig kommunikationsförmåga, teoretiska kunskaper och metodmässig kompetens.

Behovet är stort.

Lennart Karlsson
enhetschef, Varbergs omsorg
Varbergs kommun.