Sverige växer. Och framför allt städerna växer. Hela bygg- och anläggningsbranschen befinner sig just nu i den kraftigaste expansionen på många decennier. Behovet av nya bostäder och matchande infrastruktur i form av vägar, tunnlar, broar, järnvägar ökar nu också efterfrågan på kompetent personal.

Detta är något som kommer att hålla i sig under lång tid framöver. Och trenden förstärks av att många erfarna yrkespersoner går i pension under de kommande tio åren.

När det gäller mätningstekniker så fanns det ingen utbildning som fokuserar detta yrke specifikt. Vanligtvis är det civilingenjörer som börjar sin byggbana på marken så att säga och sedan växer in i rollen. Många utvecklar sig djupare inom området, men de flesta vill vandra vidare inom branschen.

Samtidigt är mätningsområdet en kritisk del i hela byggprocessen och mycket viktig för både privata och offentliga intressenter.

Just därför ser vi fram emot den här utbildningen som kommer att lösa flaskhalsar hos företagen och, inte minst, förse oss med specialiserad kompetens som dessutom behärskar den nya, banbrytande digitala tekniken inom området.

Detta är utan tvekan ett spännande framtidsområde.

Anna Johannesson
HR-samordnare
SERNEKE Anläggning.