Bilden av järnvägsbranschen, så som den beskrivs i media, är inte alltid så positiv. Men vi märker av en långsam förändring mot allt större anslag för både underhåll och nyinvesteringar. Om opinionstrycket och den politiska viljan kvarstår så står vi inför årtionden av järnvägssatsningar för att ”få ordning på det hela”.

Bristen på kompetens inom det vi kallar BEST är redan idag stor och den kommer öka markant vid en ökad investeringsvolym. Samtliga konsulter söker idag medarbetare inom området, och det handlar om hundratals personer som snabbt måste ut på arbetsmarknaden för att skaffa sig erfarenhet som BEST-projektörer.  

BEST-kompetens är också en väldigt bra ingång till branschen. I framtiden växer också kompetensbehovet inom ett flertal andra områden. Då kan BEST-projektör vara en utmärkt grund att stå på.  

Utbildningen på yrkeshögskolenivå passar perfekt för oss och innebär också ett verkligt win-win-förhållande. Företagen kan relativt snabbt få igång passande utbildningar och studenten får tillgång till en förväntansfull arbetsmarknad.

Lars Elner
Gruppchef, WSP.