FAVEO-koncernen är Nordens ledande fristående projektledningsföretag. Vi har omfattande uppdrag inom järnvägsområdet och i min roll som projektledare på kontoret i Olso har jag möjlighet att jobba i utbyggnadsprojekt över hela Norge. Inom planperioden 2014–2023 ska det byggas för drygt 87 miljarder NOK, bara i Osloregionen.

I Norge har man i stort sett samma problematik kring järnvägarna som i Sverige. Många samverkande faktorer såsom politiska beslut, omvärldsvärderingar samt nya trafikströmmar både på gods- och personsidan har gjort att järnvägarna nu står inför stora investeringar.

Det handlar om allt från eftersatt underhåll, kapacitetsökning, ökade hastigheter, längre tågset, ökad pendling, säkerhetskrav och inte minst införandet av det nya europeiska signalsystemet (ERTMS).

Och branschen skriker efter kompetens. Under många år har järnvägarna underinvesterats till förmån för bilvägarna. Detta har skapat ett glapp i kompetensförsörjningen och nu har branschen många äldre erfarna men hittills få yngre med järnvägskompetens. Därför ser jag att utbildningen till järnvägsprojektör fyller ett mycket viktigt behov för branschen som helhet.

Lena Forsberg
Tidigare projektledare
FAVEO Projektledelse, Oslo