Strategisk inköpskompetens är idag av central betydelse i företagens verksamhet. Detta hänger till stor del ihop med den snabba globaliseringen och därmed tillgången till ett enormt utbud av leverantörer. Men det handlar också om sättet som företagen organiserar sin produktion på i allt mer komplexa kedjor av underleverantörer, så kallade supply chains.

Priskonkurrensen är stenhård och som köpare gäller det att kunna exploatera möjligheterna på marknaden, men också undvika fällor i form av kvalitets- och leveransbrister.

Behovet av denna kompetens är mycket stora med tanke på den ökade internationella spelplanen för inköp. I vår bransch – installation och service av fastighetstekniska tjänster – är just inköp en mycket viktig faktor för att kunna samordna inköp och se över gränserna för leverantörer. Även i våra projekt har vi därför flyttat inköpen från våra installationsprojektledare till professionella inköpare inom respektive teknikområde.  

Fördelen med yrkeshögskoleutbildningen ser jag främst i att snabbt kunna förse marknaden med kompetent arbetskraft som dessutom i många fall har tidigare arbetslivserfarenhet.

Jens Henricsson
Affärsutvecklingschef
YIT Sverige AB