Energibranschen står inför en rätt så omfattande generationsväxling de närmsta fem åren. Samtidigt är vi också inne i en snabb teknik- och kunskapsutveckling, där vi kommer att behöva rekrytera cirka sjutusen nya medarbetare.

I första hand tekniker, högskoleingenjörer och civil-ingenjörer, men det kommer också att behövas ekonomer och controllers med energikompetens .

Utvecklingen styrs också alltmer mot en ökad effektivisering, kontroll, fjärravläsningar … vilket kommer kräva medarbetare med utpräglad analytisk förmåga som är duktiga på att arbeta i moderna datasystem.

Klimatutvecklingen kommer i framtiden göra att miljö och energi-frågorna blir alltmer viktiga. För detta krävs kunskap, utbildning, intresse och engagemang. Energibranschen kommer att bli en alltmer eftertraktad bransch med stora framtidsutsikter och utvecklingspotential.

Utbildningen på Campus Varberg är förhållandevis ny och ligger redan i frontlinjen vad gäller de krav energi-branschen och marknaden kommer att ha på framtida medarbetare. Det kommer dröja ett tag innan denna nya utbildning har etablerats brett, men den kommer att ge studenterna en fantastisk god kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Carl-Arne Pedersen
Koncernchef och vd, Varberg Energi AB