Maria Ahlström

St1 är den nya tidens energibolag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Vi står idag för ungefär 20 procent av Sveriges raffinaderikapacitet.

Våren 2014 påbörjade vi byggnationen av en helt ny produktinonsanläggning för etanol i Göteborg. Råvaran är restprodukter från livsmedelindustrin och etanoltillverkningen är ett sätt att visa på möjligheten till en hållbar produktion av etanol för biodrivmedelsinblandning.

För oss är det oerhört viktigt att kunna rekrytera personer med rätt kompetens och ett intresse för de processer och anläggningar vi har. Trenden mot allt större miljöfokus generellt i branschen fördjupar en hel del i själva arbetsrollen.

Att förstå, kunna analysera och se vad som sker i en anläggning, att känna det övergripande miljömässiga ansvaret och dessutom ha ett praktiskt handlag i de dagliga kontroll- och övervakningsrutinerna är den kompetens vi och hela branschen efterfrågar.

Utbildningen till tekniker i energi- och processteknik ger precis denna kompetens och vi har redan anställt flera nya medarbetare den vägen.

Efterfrågan på sådan kompetens är stor och förstärks av kommande pensionsavgångar de närmsta åren.

Maria Ahlström
Personalspecialist
St1 Refinery AB, Göteborg