Vi är i början av en stor generationsväxling inom hela process- och energiteknikbranschen i Sverige, med omfattande behov av att rekrytera kompetent personal. Kärnkraften som länge slumrat i en osäker tillvaro är inte längre någon ”återvändsgränd”, utan nya reaktorer planeras att ersätta de gamla när dessa fasas ut.  

I detta ligger många utmaningar och intressanta arbetsuppgifter inom ett brett spektrum av kompetensområden. Här finns också möjlighet till utveckling internationellt.  

Generationsväxlingen inom branschen gör att det finns en bred efterfrågan på kompetens inom el, mekanik, konstruktion, analys, energi- och driftteknik.  

Egentligen är alla typer av ingenjörsutbildning viktiga för branschen. Mekaniker, elektriker, instrumenttekniker, elektronik – ja, även byggkompetens blir allt viktigare i takt med ökad kunskap och ökade myndighetskrav som företagen ska leva upp till.  

Utbildningen på Campus Varberg har hittills varit mycket nyttig för Ringhals och många före detta Campusstudenter jobbar nu här. Detta beror helt enkelt på att de har adekvat utbildning.

Bengt Carlsson 
Driftchef Ringhals 4
Ringhals AB, Vattenfall