Detta är en etablerad bransch som funnits många år. Det som är intressant just nu är att rent dricksvatten och rening av avloppsvatten kommit i fokus på ett helt annat sätt än tidigare bland oss vanliga människor.

 2017 var ju ett år som går till historien när det gäller tillgången till rent vatten. De flesta av oss i södra Sverige blev väl medvetna om torka och vattenbrist, något som vi normalt sätt aldrig förknippar med Sverige. Osäkerheten ökar kring klimatets förändringar och vad detta får för konsekvenser för oss.

Här har vi ett stort ansvar. Just därför är det också mycket glädjade att Campus Varberg får anordna en så viktig utbildning som just drifttekniker inom biogas och vattenrening. Den här kompetensen är central för hela samhället och behövs för att klara både framtida tekniska krav och att ersätta de personer som går i pension de närmaste tio åren.

Det här gäller säkerligen inte bara Halland utan hela Sverige.

Mattias Hultin
Avdelningschef, driften,
Laholmbuktens VA