Christian Björnerhag, energiekonomprogrammet

Varje dag dyker frågor om energi, miljö, elpriser och återvinning upp i media. Vi lever i en energivärld utan återvändo, en värld som starkt påverkar vår vardag. Teknik och ingenjörskonst i all ära, men vad kostar det?

– Nu har jag bara en termin kvar och ska göra min C-uppsats. Det har varit väldigt roligt att plugga de här åren, och just det där att kombinera ekonomi med energifrågor gör det hela extra stimulerande.  

Christian Björnerhag är 26 år och jobbade som resemontör av system för självscanning i butiker. Företaget gick i konkurs men som tur var hade Christian redan sökt denna utbildning, kom in och kunde börja direkt.  

– I högskoleprogrammet ingår det ingen praktik, men vi har gjort projektarbeten i de olika kurserna på våra fadderföretag. I mitt fall blev det Göteborg Energi, ett större energiföretag med många olika områden. Det första projektarbetet gick ut på att analysera företagets beslutsprocess vid en investeringsbedömning av en vindpark. Förutom att det gav mig inblick i deras resonemang, kriterier och kalkyler så lärde man sig att väldigt många olika specialister och intressenter är inblandade vid en sådan process.

Det andra projektarbetet gjordes på Tingstad Papper i Göteborg och handlade om energieffektivisering. Christian fick jobba med att gå igenom företagets olika processer och lämna förslag till förbättringar, eller energioptimering som det kallas. Företaget är en stor helhetsleverantör av butiksförpackningar, emballage med mera.  

– Även om vi mött verkligheten som studenter så märker man att utbildningen gett oss lite extra verktyg. Ingenjörerna som tar fram olika energilösningar är normalt inte ekonomer och behöver hjälp med kalkylerna. Det fina är att vi läst en hel del ingenjörskurser också, så vi kan prata deras språk. Det gör att vi kan hjälpa teknikerna att räkna fram om det finns ekonomi i deras lösningar. Den kunskapen har varit uppskattad.