Kristjan Fannar

Kristjan Fannar har hållit på med event och destinationsutveckling under många år, i många sammanhang och på många platser. Sedan sommaren 2013 är han ansvarig för att processa fram ett helt nytt, offensivt grepp när det gäller utveckling av destinationen Falkenberg.

Vad är det då som är så unikt?

– Traditionellt när man pratar om destinationsutveckling pratar man besöksnäring. Turistbyrån brukar vara centralpunkt för detta. Men idag räcker det inte att bara tänka besökare om man ska skapa en destination som kan konkurrera effektivt. Det gäller att tänka invånare, företag, föreningar, kulturverksamhet, kommunpolitiker, kommunal förvaltning, statliga organ och så vidare. Alla måste vara med och det är detta vi ska ta oss an här i kommunen.

Den 1 januari 2014 startar det nya destinationsbolaget. Det är helägt av kommunen, men styrelsen består till 50 procent av erfarna chefer från näringslivet för att skapa spänst i de strategiska besluten.

– Många kommuner flyttade tidigare ut sin turismverksamhet på privata bolag för att få större flexibilitet. Nu vänder vinden. Finessen är att man då kan vara proaktiv i sin destinationsutveckling. Istället för att marknadsföra något som redan finns kan man vara med och skapa något som ännu inte finns. Ofta behövs det samordning redan på exempelvis plannivå och då underlättar denna konstruktion. Men det gäller att förvaltningarna är med på noterna och ser sig som en del i helheten och förstår att kommunikation och varumärkesbyggande är andra viktiga delar.

Det här synsättet är väl etablerat när det exempelvis gäller produkt- och företagsvarumärken, men där har man en helt annan kontroll över alla led och kanaler under arbetet.

– Detta är skillnad. Ta en säljare i en modebutik. Där kan du styra allt. Jämför det med att jag ska få alla att jobba åt samma håll, från en tjänsteman på kommunen till biträdet på bensinstationen, eller till kassapersonalen på varuhuset. Det är inte lika enkelt, men det går, och det tar tid. Tillsammans med invånarna ska vi skapa vårt platsvarumärke och vår vision. Det ska bli mycket spännande.