Laura Halili, Kompetenscentrum, Kungsbacka

Laura Halili är 32 år och jobbar som vägledare med främst unga vuxna på Kompetenscentrum i Kungsbacka. Hon har en bred livserfarenhet i botten och avslutade sin utbildning på Campus Varberg 2015. Hon brinner för sin uppgift att lotsa individer framåt på livsresan.

– Det finns så ofantligt många valmöjligheter idag när det gäller utbildning och yrkesval. För många är det bra, för andra kan det vara jobbigt när de inte alltid har svaren eller vet hur de ska gå vidare.  

Det finns också en utbredd social fobi bland unga vuxna, alltså 16–25 år. Då handlar det om att motivera och förstärka deras självkänsla. Motivation, självkänsla, studier och yrkesval hänger så tätt ihop.  

Sedan har vi personer med utländsk bakgrund som ska etablera sig i det svenska samhället. Det är inte så enkelt att hitta sin väg när man inte kan språket och inte förstår hur samhället är uppbyggt.  

Laura är utbildad studie- och yrkesvägledare på Campus Varberg.  

– Hur hamnade jag egentligen här? Jag läste handel- och administrationsprogrammet på gymnasiet i Varberg och jobbade sedan nio år inom handels. Jag tyckte om mötet med människor och insåg att jag ville utveckla det. Det var dags att byta bana.  

Jag kom in på psykologutbildningen i Umeå, men det var för långt bort för mig och min familj. Senare upptäckte jag utbildningen på Campus Varberg. Den handlade lite om samma saker – mötet med människor fast i en positiv process. Då visste jag vad jag skulle bli, studie- och yrkesvägledare!  

Utbildningen var på distans vilket passade tvåbarnsmamman Laura väldigt bra. Det gav flexibilitet.