Daniella Larsson

Redan på gymnasiet valde hon att specialisera sig på akutvård. Det var det som verkade mest intressant. Nu har det gått tolv år och hon har provat på både äldreomsorg och vårdcentral. För knappt ett år sedan tog hon det slutliga steget in på akuten i Varberg.

Daniella Larsson har fått ”ledigt” en stund för att berätta om jobbet som undersköterska på akutmottagningen i Varberg. Klockan är runt nio på förmiddagen och snart börjar patienttrycket öka.

– Det känns väldigt tryggt att ha sina tolv år bakom sig som undersköterska, framför allt då tempot och vårdsituationerna är annorlunda här jämfört med exempelvis en vårdcentral.

Undersköterskan jobbar tätt tillsammans i team med sin ansvariga sjuksköterska. Den stora skillnaden mot exempelvis vårdcentralen är att här får jag hantera mycket mer av det praktiska. Man lär sig nytt efterhand och det är det som är så roligt med akuten.

Akuten på Hallands Sjukhus Varberg håller hög service och har öppet dygnet runt. Här arbetar cirka 30 undersköterskor och 50 sjuksköterskor.

– Det är viktigt för alla att bemanningen fungerar bra. Därför jobbar vi utifrån ett time-care-schema på tio veckor.

Teamen växlar varje dag mellan de olika specialiteterna – medicin, ortopedi, kirurg/urologi samt AVA, alltså akutvårdsavdelningen, där patienter placeras om de behöver ligga över natten. Just det här att vi växlar varje dag gör att jobbet blir varierande och roligt. Ingen dag är den andra lik, men framför allt så får vi efterhand en bred erfarenhet och kompetens inom vården.

Som patient brukar man uppleva akuten mest från väntrummet och kan då tycka att väntan blir lång.

– Jo så kan det nog vara ibland, men här arbetar vi väldigt metodiskt med mottagandet av patienterna för att vi ska vara säkra på att vi tar hand om de sjukaste patienterna först.

Vårt mål är att alla patienterna ska träffa en sjuksköterska inom 10 minuter för att få en första medicinsk bedömning. På det här sättet får vi en mer patientsäker vård, bättre flöde och även nöjdare patienter.