Ulf Thilén, Exakt

En äkta värmlänning tog steget till Göteborg och jobbar nu som mätkonsult på mätföretaget EXACT. Det började på gymnasiets tekniklinje och kurser i geodesi och GIS. Sedan blev det högskolan med examen som GIS-ingenjör. Nu är Ulf Thilén platsansvarig och mätkonsult på heltid.

Ulf är 29 år och har hunnit bli en etablerad mättekniker som verkligen gillar sitt jobb. Men hur hamnade han där? Som barn sitter man knappast och drömmer om detta yrke.

– Jag gick teknikprogrammet på gymnasiet i Karlstad. Bland kurserna fanns även geodesi, alltså hur man kartlägger jordytan i koordinater. Vår lärare fick oss väldigt intresserade, och det slutade med att flera av oss fortsatte att läsa till GISingenjörer på universitetet. Det ångrar jag verkligen inte, för mitt jobb är jätteintressant, utvecklande och roligt.

Vad gör du på jobbet som mättekniker?
– Det är väldigt omväxlande, framför allt för oss som jobbar på ett konsultföretag. Vi har många bygg-och anläggningsföretag som kunder och kommer därför ut i många olika miljöer.

En mättekniker jobbar dels i produktionen och dels i projekteringen
– Båda delarna är intressanta att jobba med. På ett bygg- eller anläggningsprojekt sätter man ut och kontrollerar positioner för till exempel VA, grunder, väggar, brofästen, asfaltytor med mera. I och med att man arbetar med flera aktörer i produktionen och byggledningen blir man också lite av spindeln i nätet. I projekteringen blir det allt ifrån att mäta in väggar och balkar i en byggnad som ska renoveras till att mäta in aktuella markområden, terräng, omgivning, befintlig byggnation. Plus löpande kontrollmätningar för att ha bevaka eventuella sättningar i marken.

Hur ser framtiden ut för en mättekniker?
– Den ser väldigt ljus ut, då det planeras många stora infrastrukturprojekt de kommande åren och man fortsätter att bygga mycket nya bostäder. Det dyker ständigt upp ny teknik inom området, bland annat när det gäller scanning och maskinstyrning. Men även för den traditionella mätningen. Det finns alltså mycket spännande utvecklingsmöjligheter framöver. Det gillar jag.