Sandra Wennerlöf och Jens Halling

Ingen av dem pratar franska, men det var inget hinder för att tacka ja till att få göra den andra LIA-perioden på Volvo 3Ps inköpsverksamhet i Frankrike. Volvo 3P erbjöd två platser genom Leonardosamarbetet. Sandra och Jens blev till slut de som tog hem spelet.

Sandra och Jens är inne på sin sista termin och när Campus erbjöd alla i studiegruppen att söka två internationella LIA-platser var det ingen som tvekade.

Jens: – Jag har alltid tänkt att jag ska jobba utomlands någon gång i framtiden. Nu kom den här möjligheten som en blixt från klar himmel, så det vara bara att satsa.

Sandra: – På min första LIA jobbade jag på en inköpsavdelning med bland annat sourcing. Jag letade lämpliga leverantörer inför kommande upphandlingar. Nu när Volvokoncernen bjöd in kändes det lockande.

Volvo 3P är ansvarig för produktplanering, produktutveckling och inköp/purchasing för Volvokoncernens lastbilsverksamhet, som förutom Volvo Lastvagnar också innefattar Renault, Mack och UD (Nissan Diesel). Sandra och Jens jobbade på samma kontor inom Volvo 3Ps inköpsavdelning i Lyon, men gjorde helt olika saker.

Sandra: – Det var otroligt roligt att få vara i Lyon. Både själva jobbet och den annorlunda kultur som det trots allt är där nere. Jag jobbade intensivt med något som kallas RFQ – Request for Quotation. Jag tog fram en specificerad lista över artiklar som vi skulle handla upp. RFQ används som underlag vid förfrågan hos olika leverantörer.

Jens: – Jag fungerade bland annat som support inom det strategiska inköpsarbetet, var med och tog fram ett Negotiation-kit, en guideline för hur inköparna inom Volvokoncernen ska agera i förhandlingssituationer. Oerhört intressant, lärorikt och spännande.

Både Sandra och Jens vill framhålla och uppskattar den höga kompetens som lärarna på utbildningen har. Och förutom att de tydligen fått bekanta sig en aning med den franska Champagnen, känner de sig ordentligt inspirerade och ser fram emot att jobba med inköp i internationell miljö.