Catrin Larsson

Catrin Larsson har just nu tjänstledigt för att kunna utbilda sig inom ett helt nytt område – Inköp. Hon valde en yrkeshögskoleutbildning på två år för att få just helheten – både praktik och teori. När du läser detta är hon nästan färdig och räknar med att kunna få ett intressant jobb till sommaren.

– Nu gör jag min andra LIA-period och det är på ett mindre företag – Taiga, som tillverkar kläder för extrema situationer. Just kombinationen med teori och praktik tilltalar mig. Det är ju otroligt kul att komma ut på LIA och se att man har stor användning för de kunskaper man fått ifrån skolan.  

– De flesta tänker nog inte på hur långt inköpsfunktionen sträcker sig. Att man ser på hela inköps- och försörjningskedjan och inte bara på det slutgiltiga priset. Transportavtal, lagerkostnader, långsiktiga relationer, kvalitet med mera. Allt ska tas hänsyn till för att göra det optimala köpet.

Inköpsfunktion på varje företag

Catrin började läsa ISM hösten 2008. Hon valde utbildningen dels för att det var en KY/YH-utbildning och dels för att utbildningen verkade ge ett brett arbetsområde. Det finns ju någon sorts inköpsfunktion på i stort sett alla företag. Men det är klart, att byta från pedagogik till inköp kan ju tyckas radikalt.  

– Tidigare arbetade jag som pedagog på en montessoriförskola men jag tog tjänstledig då jag kände att det var dags för mig att göra något nytt.  

– Jag hade höga förväntningar på utbildningen. Det är ju en investering för framtiden som kräver mycket tid och engagemang. Men jag är hittills mycket nöjd. Att gå i skolan är väldigt kul. Jag har de bästa klasskamraterna. Vi har haft oerhört kompetenta och engagerade lärare och naturligtvis har det varit mycket givande med LIA.

CSR-policy för inköpssidan

Catrin gör nu sin åttonde vecka på Taiga och är i sluttampen med att färdigställa alla sina projekt på företaget. Ett av projekten har varit att sammanställa material och lägga upp förslag till Taigas CSR-policy (Corporate Social Responsibility). Ett annat projekt har varit att omarbeta ett kontrakt för att passa en specifik leverantör.  

Hennes första LIA på tio veckor gjorde hon på Södra Cell i Värö. Där ansvarade hon bland annat för ett projekt med att upprätta avropsrutiner och fullmaktsregister för Södra Cells produktionsenheter när det gäller insatsråvaror.  

– Båda mina LIA-perioder har varit i projektform. Eftersom jag var på Södra Cell, som ju är ett stort företag med en stor inköpsorganisation, ville jag vara på ett mindre företag under min andra period. Bland annat för att få en bättre överblick över hela organisationen.