Sofie Simlund

På bara några år har tillvaron för Sofie förändrats totalt. Från att ha jobbat med lokalvård på en camping är hon idag en del i ett team på sex specialister, som ser till att svensk pappersmassa av världsklass håller rätt kvalitet. Hon är processtekniker.

 – Jag trivs oerhört bra på jobbet, och inte minst med mina arbetskamrater. Även om jag jobbat extra här en sommar under utbildningen, så vet man ju inte hur det kommer att bli vid en anställning. Nu har jag ansvar för att mina delar i processen flyter på, att produktionen av massa inte stoppar upp eller att det blir något fel på de kvaliteter vi tillverkar.

Nu låter det som att det bara är mig det handlar om … Vi är indelade i arbetslag som avlöser varandra i skift. Varje lag är 24 personer. I vår grupp är vi sex stycken som tillsammans håller koll på och säkerställer produktionsprocessen – kokning, tvättning och blekning.

Arbetet som processtekniker består i huvudsak av tre delar – övervakning i kontrollrummet, inspektion i fabriken under två ronder per skift, felsökning och åtgärdsplanering.  

– Processen får helt enkelt inte stanna av. Det skulle kosta enorma summor. Massan tillverkas också i tre kvaliteter och med två olika blekningar. Minsta stopp i något filter eller pump påverkar flöde och resultat och det inträffar nästan alltid något som måste kontrolleras.  

– Jag har jobbat här sedan juni 2015 och jag lär mig något nytt varje dag. Det är ju väldigt stora och komplicerade system som det tar tid att lära sig, så det dyker hela tiden upp nya utmaningar. Det blir en hel del problemlösning. Det tycker jag är roligt och det gör jobbet omväxlande.

Just nu håller Södra Cell på att slutföra en gigantisk utbyggnad av fabriken.

– Ja, kapaciteten ska fördubblas till 700 000 ton massa per år och vi blir då bland de största bruken i världen. Här är en intensiv aktivitet med byggarbetare och tekniker överallt, men till sommaren är det nog klart. Jag har egentligen aldrig varit här under normala förhållanden. Under 2015 har man till exempel anställt cirka 20 nya tekniker och när fabriken är klar blir det ännu fler. Det är väldigt positivt för det blir lite av nybyggaranda också.