Komposittekniker
Komposittekniker

Allt fler industrier använder sig av kompositmaterial men kunskaperna om kompositmaterialen och dess sammansättning är begränsade. Många företag som använder kompositer i sin produktion har inte möjlighet att växa och utvecklas i takt med efterfrågan på grund av bristande kompetens. För att möta efterfrågan krävs utbildad personal som har en solid teoretisk bas men som samtidigt kan arbeta praktiskt.

Beskrivning

Fordonsindustrin är den bransch där efterfrågan på kompositmaterial ökar allra mest men även branscher som båt, flyg, bygg- och sportindustrin är stora användare och i behov av kompositkunnig personal.

Kolfiber är en utav de mer kända kompositerna och den globala efterfrågan på kolfiber spås tredubblas fram till 2020. Fordons- och vindkraftsindustrin kommer stå för närmare hälften av efterfrågan men även branscher som flyg-, försvars-, sport-, och byggindustrin förväntas öka sin användning.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för branscher som använder kompositer i sin produktion. Speciellt behövs kompetens med praktisk kunskap för att företagen ska kunna utvecklas i takt med efterfrågan.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att driva projekt efter egenupprättade aktivitetsplaner och kan uppskatta graden av rimlighet mellan experimentella och teoretiska resultat. Du kan identifiera och lösa hållfasttekniska problem, arbeta i olika maskinsystem och datoriserade program vid produktion och bedömning samt göra beräkningar i problemlösningssyfte. Du hanterar design- rit och konstruktionsverktyg så som CAD och kan kommunicera funktion- och företagsprofil genom design och form.

Utbildningens innehåll i korthet

 • CAD-konstruktion, 20 poäng.
 • Examensarbete, 30 poäng.
 • Konstruktion- och designmetodik, 45 poäng.
 • LIA - Bearbetningsmetoder och produktionsberedning, 30 poäng.
 • LIA - Design- och konstruktionsmetodik, 20 poäng.
 • LIA - Tillverkningsmetoder, 60 poäng.
 • Livscykelanalys, 10 poäng.
 • Materiallära, 30 poäng.
 • Produktionsberedning, 25 poäng.
 • Projektledning, 10 poäng.
 • Tillverkning av avancerade härdplastkompositer, 25 poäng.
 • Tillverkning av avancerade termoplastkompositer, 25 poäng.
 • Tillverkning av kortfiberkompositer, 15 poäng.
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 1, 20 poäng.
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 2, 25 poäng.
 • Tillämpad matematik, 10 poäng.

Fakta

Antal YH-poäng: 400.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: 28 augusti 2017.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Ma B, Sv B alternativt Ma 2a/2b/2c, Sv 2. Sökande ska kunna behärska dator som arbetsredskap. För att få genomföra LIA-kurs krävs att den studerande uppvisar intyg från spirometriundersökning enligt AFS 2005:18. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIAkursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.​

Behörighetsgivand kurs: Du som inte är behörig till utbildningen för att du inte har läst Matematik 2, ges nu möjlighet att söka behörighetsgivande kurs i ämnet. Du söker behörighetsgivande kurs senast 18 april och anger där vilken yrkeshögskoleutbildning du sökt till. Om du blir antagen till en behörighetsgivande kurs och godkänns på den, garanteras du plats på den utbildning den behörighetsgivande kursen är kopplad till. Vi har avsatt 10 platser på varje utbildning som vi erbjuder behörighetsgivande kurser till. Närvaro under hela kursen är obligatorisk. Den behörighetsgivande kursen i Matematik 2 startar måndag 19 juni och pågår till och med torsdag 22 juni, klockan 09.00–15.00. Gå till ansökan för behörighetsgivande kurs i Matematik 2.

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Komposittekniker.

Ansökan: Öppen för sen anmälan.

Urval: Läs mer om urvalsprocessen

Kontakt


Klas Löfgren
0340-48 39 55
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Film

  Gå till ansökan

Utbildningen ges i samverkan med