Elkonstruktörens arbetsområde har blivit större och mer komplext. Utvecklingen går mot mer samspel mellan olika teknikområden och påverkas i allt högre grad av miljömedvetenhet och rationell energiförsörjning. Stora moderniseringar inom el- och instrumentområdet kräver utbildad personal med både praktisk och teoretisk kompetens.

Beskrivning

Det är svårt att rekrytera elkonstruktörer idag. Företagen anställer istället antingen ingenjörer eller elektriker från gymnasieskolan, och i båda fallen krävs internutbildning som kan pågå i flera år. Detta är kostsamt och binder upp mycket personal, dessutom blir det inte mycket utrymme för utvecklingsarbete. Med en bra grundutbildning som ger både praktisk och teoretisk kunskap blir startsträckan inte så lång och företagen inte lika hårt belastade.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning behärskar du design, konstruktion och dokumentation av elanläggningar inom alla branscher. Du kan också arbeta med beräkningar och projektering av elanläggningar i moderna konstruktionsmiljöer.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Styr- och reglerteknik, 25 poäng.
 • Belysningsteknik, 20 poäng.
 • CAD-ritning, 15 poäng.
 • Elkraft, 60 poäng.
 • Entreprenadjuridik, 10 poäng.
 • Examensarbete, 25 poäng.
 • IT-kommunikation, 10 poäng.
 • Konstruktion och kretsschema, 45 poäng.
 • Kvalitetsstyrning, 10 poäng.
 • LIA 1, 10 poäng.
 • LIA 2, 40 poäng.
 • LIA 3, 60 poäng.
 • Projekt och gruppdynamik, 15 poäng.
 • Säkerhetsteknik, 30 poäng.
 • Tillämpad matematik för elkonstruktörer, 25 poäng.

Fakta

Antal YH-poäng: 400.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: 28 augusti 2017.

Förkunskapskrav: Godkänt betyg i gymnasiekursen matematik B eller lägst betyg E i gymnasiekursen 2a, 2b, 2c, eller godkänt betyg, eller lägst betyg E i gymnasiekurserna Energiteknik 1 och Praktisk ellära, eller godkända betyg i kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström trefas, eller yrkeserfarenhet från elbranschen omfattande minst ett års heltidsarbete eller deltid omräknat till heltid.

Behörighetsgivand kurs: Du som inte är behörig till utbildningen för att du inte har läst Praktisk ellära, ges nu möjlighet att söka behörighetsgivande kurs i ämnet. Du söker behörighetsgivande kurs senast 18 april och anger där vilken yrkeshögskoleutbildning du sökt till. Om du blir antagen till en behörighetsgivande kurs och godkänns på den, garanteras du plats på den utbildning den behörighetsgivande kursen är kopplad till. Vi har avsatt 10 platser på varje utbildning som vi erbjuder behörighetsgivande kurser till. Närvaro under hela kursen är obligatorisk. Den behörighetsgivande kursen i Praktisk ellära startar måndag 26 juni och pågår till och med fredag 30 juni, klockan 09.00–15.00. Gå till ansökan för behörighetsgivande kurs i Praktisk ellära.

Examen:  Yrkeshögskoleexamen – Elkonstruktör.

Ansökan: Öppen för sen anmnälan.

Urval: Läs mer om urvalsprocessen

Kontakt

Helena Larsson
0303-37 60 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Gå till ansökan

Utbildningen ges i samverkan med Folkuniversitetet