Som student på Campus Varberg har du nu möjlighet att söka stipendier. Sparbanksstiftelsen Varberg finansierar stipendier till studenter som läser högskole- och yrkeshögskoleprogram på Campus Varberg. Målet för utdelning av stipendier är att premiera en student eller grupp av studenter som är inskrivna vid Campus Varberg och som på ett särskilt sätt visat sig vara förtjänta av ett erkännande.

Stipendiet ska ses som en belöning, en uppmuntran och ge möjlighet till att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.

Exempel på vad som kan premieras är projektarbete, uppsats, studieresa/utlandspraktik, kunskapsutveckling, framåtanda. Särskilda kriterier finns och ansökan lämnas in till Stipendiekommittén senast 1 april.

Ansökan skall innehålla ifylld ansökningsblankett och personligt brev med motivering till varför ansökan görs. Ytterligare information om särskilda kriterier, hur ansökan hanteras och vad som gäller för stipendier/ansökan ligger bilagda som sida 2 och 3 till ansökningsblanketten.

Ladda hem ansökningsblankett som pdf med ifyllnadsstöd.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 april.

Stipendiekommittén förbehåller sig rätten att prioritera inkomna ansökningar. Stipendiekommittén bestämmer storleken på stipendiet, ser till att kriterierna uppfyllts eller kommer att uppfyllas. Kommittén kan adjungera donator och sakkunskap, exempelvis lärare eller branschrepresentant. Stipendiekommittén beslutar om stipendietilldelningen och uppföljning.