Tisdag den 18 april var sista dag för ansökan till högskole- och yrkeshögskoleutbildningar på Campus Varberg men det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar. 

Ett antal högskole- och yrkeshögskoleutbildningar är öppna för sen anmälan. Med sen anmälan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behnadlas löpande. Tänk på att vi ger behörighetsgivande förutbildning med garanterad utbildningsplats till några av våra yrkeshögskoleutbildningar under sommaren. Mer information om behörighetsgivande förutbildning

Utbildningar öppna för sen anmälan

Yrkeshögskoleutbildningar

Elkonstruktör

Energitekniker med specialisering vindkraft

Komposittekniker

Mätningstekniker

Högskoleprogram

Förskollärarutbildning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3