Tisdag den 18 april var sista dag för ansökan till högskole- och yrkeshögskoleutbildningar på Campus Varberg men det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar. 

Ett antal högskole- och yrkeshögskoleutbildningar är öppna för sen anmälan. Med sen anmälan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.

Utbildningar öppna för sen anmälan

Yrkeshögskoleutbildningar

Energitekniker med specialisering vindkraft

Elkonstruktör

Komposittekniker

Mätningstekniker

Högskoleprogram

Förskollärarutbildning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3