Nu är det dags att ansöka till Campus Varbergs uppskattade Mentorprogram. Programmet är öppet för dig som studerar vid Campus Varberg och ska börja ditt andra eller tredje läsår under hösten. Endast 15 adapter kommer att erbjudas en plats i programmet.

Du som ska börja 2:a eller 3:e årskursen till hösten har möjlighet att söka till Campus Varbergs mentorprogram. Mentorprogrammet är en fantastisk möjlighet att få ett bollplank från näringslivet under ett år och bli bättre förberedd för att komma ut i arbetslivet.

Mentorprogrammet pågår under ett läsår, september till april. Du får utbildning i att vara adept så att du känner dig trygg i den rollen. Sen träffar du din mentor var tredje eller var fjärde vecka under året. I mötet med din mentor kan du bolla och diskutera frågor som rör allt det som väntar efter studierna. Det finns så mycket kunskap och erfarenhet hos våra mentorer och det kan många gånger vara skönt att prata om sin tankar med någon som har erfarenhet av just det yrke/position eller just den bransch som du är intresserad av.

Efter ansökan, sista dag för ansökan är den 1 april, kommer sökande att kallas till intervju med oss på Campus Varberg. Under maj/juni matchas sedan de som har antagits ihop med en mentor och i september startar mentorprogrammet. Högst 15 studenter blir antagna till programmet.

Vi kommer även att ordna en träff så att intresserade har möjlighet att prata och ställa frågor till de studenter som är med i mentorprogrammet idag.

 1. Uppfyller du kriterierna för att kunna söka till Mentorprogrammet?  Du måste svara på kriterierna!
 2. Förnamn:(*)
  Du måste ange ett namn.
 3. Efternamn:(*)
  Dua måste ange ett efternamn.
 4. Klass:(*)
  Du måste ange klass (utbildning samt årskurs) exempelvis BCP15.
 5. E-post:(*)
  Du måste ange en epostadress.
 6. Beskriv med egna ord varför du vill komma med i Mentorprogrammet:(*)
  Du måste svara ovanstående.
 7. Beskriv hur du tänker kring förberedelser inför arbetslivet:(*)
  Du måste svara ovanstående.
 8. Beskriv hur du tänker kring personlig utveckling, coaching och mentorskap och varför du vill satsa på att utmana dig själv:(*)
  Du måste svara på ovanstående.
 9. Invalid Input