Sverige är mitt uppe i en högkonjunktur när det gäller bostadsbyggande och satsningar på infrastrukturprojekt. I byggprocesserna har mätningsteknikern en nyckelroll, både vid den övergripande samhällsplaneringen och vid planering och genomförande av själva projekten. Idag råder det stor brist på denna kompetens inom alla sektorer.

Beskrivning

Byggkonjunkturen i Sverige är fortsatt stark och behovet av nya bostäder mycket stort. Sverige genomför och står också inför stora satsningar inom infrastruktur. Både kommunala och statliga lantmäterienheter är beroende av mätningstekniker för att kunna klara sina offentliga uppdrag. Mätningstekniker har även en nyckelroll hos byggentreprenörerna och de statliga verken för att klara de stora infrastrukturprojekten. Många andra branscher har behov av mätningsteknisk kompetens. Mätningsteknikern har med andra ord en nyckelroll i samhällsplaneringen och behovet av mätningstekniker bedöms vara stort under många år framöver.

Utbildningens mål

Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetens som gör att du kan ta ansvar i rollen som mätningstekniker samt mättekniker och mätningsingenjör inom bygg- och anläggning.  

Utbildningen kommer att ge dig de verktyg och den kompetens som krävs för att arbeta med och självständigt ta ansvar för mätarbetet i delar av eller hela projekt – val av mätmetod, planera och utföra mätningar, beräkningar, efterbearbetning och sammanställning av data samt kvalitetssäkring.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 10 poäng.
 • Digitalt modellbygge och maskinstyrningsdata, 55 poäng.
 • Entreprenad- och fastighetsjuridik, 15 poäng.
 • Examensarbete, 20 poäng.
 • Geodesi, 60 poäng.
 • Gruppdynamik och ledarskap, 10 poäng.
 • LIA 1, 60 poäng.
 • LIA 2, 80 poäng.
 • Mark- och anläggningsteknik, 40 poäng.
 • Ritteknik, 35 poäng.
 • Yrkesmatematik, 15 poäng.

Fakta

Antal YH-poäng: 400.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: 28 augusti 2017.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Sv A, En A och Ma B alternativt Sv1, En 5 och Ma 2a/2b/2c.

Behörighetsgivand kurs: Du som inte är behörig till utbildningen för att du inte har läst Matematik 2, ges nu möjlighet att söka behörighetsgivande kurs i ämnet. Du söker behörighetsgivande kurs senast 18 april och anger där vilken yrkeshögskoleutbildning du sökt till. Om du blir antagen till en behörighetsgivande kurs och godkänns på den, garanteras du plats på den utbildning den behörighetsgivande kursen är kopplad till. Vi har avsatt 10 platser på varje utbildning som vi erbjuder behörighetsgivande kurser till. Närvaro under hela kursen är obligatorisk. Den behörighetsgivande kursen i Matematik 2 startar måndag 19 juni och pågår till och med torsdag 22 juni, klockan 09.00–15.00. Gå till ansökan för behörighetsgivande kurs i Matematik 2.

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Mätningstekniker.

Ansökan: Öppen för sen anmälan.

Urval: Läs mer om urvalsprocessen.

Kontakt

Klas Löfgren
0340-48 39 55
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Gå till ansökan

Utbildningen ges i samverkan med