Campus Varberg

Tentaregistrering

Problem vid registreringen? Kontakta tentamen@campus.varberg.se

Mer information om tentamen finns här:
http://campus.varberg.se/studier/tentamensinformation

Utbildning:
Datum:
Årskurs:
Ämne:

Öppna tentor

  Ämne Utbildning Årskurs Sal/Plats Datum Sista registreringsdag
Tentamen är stängd för registrering Organsation och ledarskap Butikchefsprogrammet BCP16 C303 2017-10-26 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Tillverkning av härdplatskompositer Komposittekniker KOM16 C303 2017-10-26 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Externredovisning 1 Butikchefsprogrammet BCP16 E116 2017-10-26 14:15 - 19:30 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Omtenta Tillämpad matematik Byggtekniker BYT17 E117+E118+E119 2017-10-27 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Ekonomistyrning Butikchefsprogrammet BCP17 C303 2017-10-27 09:00 - 14:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Kraftanläggningar Energitekniker med specialisering vindkraft EVI15 2017-10-30 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering Energisystem och strömningslära Energitekniker med specialisering vindkraft EVI16 2017-10-30 09:00 - 13:00 Stängd för registrering
Tentamen är stängd för registrering VVA Socialpedagogiskt program SOP15 2017-10-30 13:00 - 17:00 Stängd för registrering
Omtenta Ekonomi för vården Medicinsk sekreterare MES15 2017-11-01 09:00 - 13:00 2017-10-25 23:00
Byggnasstatistik 2, deltenta 3 Byggtekniker BYT16 2017-11-03 09:00 - 13:00 2017-10-27 23:00
Tillverkningsprocesser för kompositer del 1 Komposittekniker KOM17 2017-11-03 09:00 - 12:00 2017-10-27 23:00
Elkonstruktör Elkonstruktör ELKON17 2017-11-03 09:00 - 13:00 2017-10-27 23:00
Signalteknik Järnvägsprojektör JVP16 2017-11-09 09:00 - 13:00 2017-11-02 23:00
Omtenta Anatomi, sjukdomslära och behandlingsformer del 1 Medicinsk sekreterare MES17 2017-11-09 09:00 - 13:00 2017-11-02 23:00
Processteknik Drifttekniker - biogas och vattenrening DBV16 2017-11-10 09:00 - 13:00 2017-11-03 23:00
Byggteknik och byggfysik Byggtekniker BYT17 2017-11-10 09:00 - 13:00 2017-11-03 23:00
Diagnoskodning Del 1 Medicinsk sekreterare MES16 2017-11-10 09:00 - 11:00 2017-11-03 23:00
Energiteknik Energitekniker med specialisering vindkraft EVI17 2017-11-10 09:00 - 13:00 2017-11-03 23:00
Byggnadsstatik 2, deltenta 1, trä Byggtekniker BYT16 2017-11-10 09:00 - 13:00 2017-11-03 23:00
Diagnoskodning Del 2 Medicinsk sekreterare MES17 2017-11-10 12:00 - 14:00 2017-11-03 23:00
Tillämpad matematik Komposittekniker KOM17 2017-11-17 09:00 - 12:00 2017-11-10 23:00
Omtenta ORL200 Socialpedagogiskt program SOP15 2017-11-17 09:00 - 16:00 2017-11-10 23:00
Medicinsk terminologi Medicinsk sekreterare MES17 2017-11-21 09:00 - 13:00 2017-11-14 23:00
Omtenta Konstruktion- och kretesschema Elkonstruktör ELKON16 2017-11-23 09:00 - 13:00 2017-11-16 23:00
Tillverkning av avancerade termoplastkompositer Komposittekniker KOM16 2017-11-24 09:00 - 13:00 2017-11-17 23:00
Entreprenadjuridik, regler och lagkrav Byggtekniker BYT17 2017-12-01 09:00 - 13:00 2017-11-24 23:00
Omtenta Externredovisning i teori och praktik Butikchefsprogrammet BCP16 2017-12-11 09:00 - 14:00 2017-12-04 23:00
Omtenta Ekonomistyrning Butikchefsprogrammet BCP17 2017-12-14 09:00 - 14:00 2017-12-07 23:00
Konstruktion och designmetodik Komposittekniker KOM17 2017-12-15 09:00 - 12:00 2017-12-08 23:00
Kraftanläggningar del 1 Energitekniker med specialisering vindkraft EVI16 2017-12-19 09:00 - 13:00 2017-12-12 23:00
Omtenta Organisation och ledarskap 2 Butikchefsprogrammet BCP16 2017-12-19 09:00 - 13:00 2017-12-12 23:00
Omtenta Marknadsföring Butikchefsprogrammet BCP17 2017-12-20 09:00 - 14:00 2017-12-20 23:00
IT för vården Medicinsk sekreterare MES17 2017-12-21 09:00 - 13:00 2017-12-15 23:00
Kraftsystems uppbyggnad och underhåll Energitekniker med specialisering vindkraft EVI17 2017-12-22 09:00 - 13:00 2017-12-15 23:00
Installation och mätteknik Byggtekniker BYT17 2018-01-05 09:00 - 13:00 2017-12-29 23:00
Butikens omvärld Butikchefsprogrammet BCP16 2018-01-08 09:00 - 14:00 2018-01-01 23:00
Externredovisning 1 Butikchefsprogrammet BCP17 2018-01-10 09:00 - 14:00 2018-01-03 23:00
Individ och samhälle, SY20G Studie- och yrkesvägledarprogrammet SYV17 2018-01-12 08:15 - 12:00 2018-01-05 23:00
Kraftanläggningar del 2 Energitekniker med specialisering vindkraft EVI16 2018-01-12 09:00 - 13:00 2018-01-05 23:00
Projekt- och produktionsteknik Byggtekniker BYT16 2018-01-24 09:00 - 13:00 2018-01-17 23:00
Styr- mät- och reglerteknik Energitekniker med specialisering vindkraft EVI17 2018-01-26 09:00 - 13:00 2018-01-19 23:00
Konstruktion och designmetodik del 2 Komposittekniker KOM17 2018-01-26 09:00 - 12:00 2018-01-19 23:00
Styr- och reglerteknik Elkonstruktör ELKON16 2018-02-02 09:00 - 13:00 2018-01-26 23:00
Säkerhetsteknik Elkonstruktör ELKON17 2018-02-06 09:00 - 13:00 2018-01-30 09:00
Arbetsmiljö och säkerhet Byggtekniker BYT17 2018-03-02 09:00 - 12:00 2018-02-23 23:00
Ekonomi för vården Medicinsk sekreterare MES16 2018-05-25 09:00 - 13:00 2018-05-18 23:00