Campus Varberg - Efterfrågade utbildningar

Campusbiblioteket

Campus Varberg har naturligtvis ett eget bibliotek och det är tillgängligt för både studenter och allmänhet. Men det handlar inte bara om böcker, utan även om informationsdatabaser och coaching till alla som söker information. Campusbiblioteket har blivit en fast punkt för många studenter med sin ombonade miljö och tillmötesgående personal.

Veronica Aasheim Kvist är en av de ansvariga bibliotekarierna på CampusbiblioteketVeronica Aasheim Kvist, bibliotekarie på Campusbiblioteket, hjälper en student med att söka efter kurslitteratur. På campusbiblioteket.se hittar du mer information om biblioteket, öppettider, regler för lånekort och så vidare.

Böckernas tid är inte på något vis förbi. Böckernas betydelse har istället ökat, inte minst för den djupare och bredare kunskapen. Alltmer publiceras också digitalt. Här kan det vara svårt att avgöra vad som är sant, det är svårt att få fram den säkra källan till informationen och det tar oftast längre tid än man tror.

Ett välsorterat urval av litteratur och tidskrifter, tillsammans med källgranskade informations-databaser och professionell service åt studenterna är därför grunden för ett bra bibliotek. Detta är ambitionen på Campusbiblioteket i Varberg.

Vi märker tydligt att vi tillgodoser viktiga behov hos våra studenter. Och att vi är uppskattade. De kommer hit för att låna, läsa referenslitteratur, söka i databaser eller studera enskilt och i grupp. Vi hjälper till och handleder och ordnar även utbildning i effektiv informationssökning. Det är krävande att vara student och vår uppgift är att ge dem stöd, säger Veronica Aasheim Kvist, som är en av två ansvariga för Campusbiblioteket.

Öppet för allmänheten
Eftersom allt fler yrkesverksamma bedriver högskolestudier fyller Campusbiblioteket också en viktig roll för kommunens övriga invånare.

– Biblioteket drivs gemensamt av Varbergs kommun och Högskolan i Halmstad. Av naturliga skäl ligger vårt fokus på de ämnesområden där utbildning bedrivs på Campus, det vill säga vård, medicin, hälsa, pedagogik, psykologi, forskningsmetodik, ekonomi, logistik, säger Lennart Erling som är den andre ansvarige på biblioteket.

Om någon litteratur skulle saknas löser man detta genom inköp eller fjärrlån (inlån från andra bibliotek). En av bibliotekets uppgifter är också att följa kunskapsutvecklingen inom Campus olika områden och ta hem de böcker som snart kommer att efterfrågas. Det handlar om att ligga lite på fronten och pejla behovet.

Öppna föreläsningar

Över 100 föredragshållare har redan besökt oss och det handlar om verklig succé, fullsatt näst intill varje gång. Föreläsningarna är öppna för alla och de är gratis tack vare Sparbankstiftelsen Varberg.

Läs mer ...
Beställ vår katalog

Beställ vår utbildningskatalog med alla våra efterfrågade utbildningar. Låt dig inspireras av våra utbildningar, studenter och vackra lokaler med havet som närmsta granne.

Beställ katalog ...
Centrum för Livslångt Lärande

Campus Varberg är en del av CLL – Centrum för Livslångt Lärande i Varbergs kommun.
I CLL ingår bland annat den kommunala vuxenutbildningen och Alexandersoninstitutet.