Under perioden 29 maj–9 juni är receptionen öppen 08.00–12.30.